skip to Main Content
0622467554 leden@pvbni.nl
ZZP

Zelfstandigen zonder personeel moeten gelijke kansen krijgen op de markt. Kleine ondernemers moeten niet de dupe zijn van de grote bedrijven die vaak een monopoliepositie bekleden op de markt.

Back To Top