Ga naar hoofdinhoud
0622467554 leden@pvbni.nl
Vrijheid van meningsuiting

In Nederland wordt gesproken over vrijheid van meningsuiting, maar in de praktijk is het vaak anders. Je mag niet voor je mening uitkomen, je mond wordt vaak gesnoerd.

Het vertalen van vrijheid van meningsuiting wat betreft de PVBNI is dat je juist mag vertellen wat er fout is in onze maatschappij.

PVBNI vindt het belangrijk dat elke burger er recht op heeft in Nederland om te zeggen wat iemand ervan vindt. Zonder de ander te kwetsen of te beledigen.

PVBNI vindt dat je ongeacht je afkomst maar met je Nederlandse identiteit in alle opzichten moet en mag deelnemen aan elke vorm van de Nederlandse cultuur.

PVBNI vindt dat je in Nederland mensen met een bepaalde geaardheid niet mag buitensluiten. Respecteren van de homorechten, vrouwenrechten, dierenrechten, kinderrecht. Dit is de Identiteit van de Nederlandse samenleving.

PVBNI vindt dat vrouwen op de arbeidsmarkt gelijke kansen en gelijke rechten hebben als de mannelijke collega’s. Maar vaak in de praktijk is dit niet het geval. PVBNI zal zich hiervoor inzetten om dit gelijk te trekken.

Back To Top
× Stel uw vraag