Ga naar hoofdinhoud
0622467554 leden@pvbni.nl
 • Onze tradities in stand houden: geen verbod op carbidschieten, consumentenvuurwerk, Zwarte Piet en evenementen zoals corso’s, festivals en paasvuren.
 • Geen AZC in Steenwijkerland.
 • De leefomgeving verbeteren in dorpen en buitenwegen. Meer onderhoud aan de boerenwegen; weg verzakkingen herstellen, stoeptegels onderhoud, meer plantsoen-onderhoud, straatverlichting moderniseren in dorpen.
 • Verbetering aan smalle wegen door fietspaden aan te leggen voor fietsers.
 • Veiligheid voor fietsende schoolkinderen betekent meer verkeersborden plaatsen en veilige oversteekplaatsen met verlichting op donkere plekken.
 • Betaalbare huurwoningen voor de minst draagkrachtigen in Steenwijk en de dorpen van Steenwijkerland.
 • Meer onderhoud aan verouderde huurwoningen en dit betaalbaar houden.
 • Investeren in groene energie: zonne-energie op bedrijfspanden, op daken van woningen, maar niet op ons mooie platteland
 • Tegen het plaatsen van windturbines. Vervuiling van het platteland en verstoring van het ecosysteem. Mensen en dieren hebben hier enorm last van. Mens en dier hebben recht op een gezond en leefbare omgeving.
 • Behoud van een uniek historisch natuurgebied De Steenwijker Kamp. Geen bebouwing op de Steenwijker Kamp.
 • Meer steun voor lokale ondernemers om bedrijven overeind te houden.
  Uitzonderlijk is hierin de horeca in Steenwijkerland. Al twee jaar aan de corona-maatregelen gehouden en nog kan de horeca niet helemaal open. Verplichte QR-code afschaffen en de horeca toegankelijk maken voor iedereen. Geen onderscheid tussen wel en geen QR-code, gevaccineerd en ongevaccineerd. Ook de lastenverzwaring niet bij de horeca leggen, o.a. de toeristenbelasting verlagen. De horecaondernemers actief betrekken bij gemeenteplannen en -besluiten.
 • Speelgelegenheid voor kinderen; fitness-speelvoorzieningen voor jongeren om bijeen te kunnen zijn. In elk dorp is er behoefte aan.
 • Uitlaatroutes voor hondeneigenaren.
 • Meer “hufterproof” bankjes met afvalvoorziening voor ouderen en toeristen; in dorpen en op buitenwegen.
 • Minder kosten voor restafval! Minimaal twee keer per jaar grofvuil gratis laten ophalen.
 • Gemeente Steenwijkerland moet ook toeristische trekpleisters in de buitengebieden financieel ondersteunen.
Back To Top
× Stel uw vraag